Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Suo­sit­tu lin­tu­kurs­si jär­jes­te­tään jälleen Ro­va­nie­mel­lä – aiem­mil­la kurs­seil­la yli sata osan­ot­ta­jaa

Yrjö (vas.) ja Konsta Poikela osallistuivat lintukurssille vuonna 2018. Esko Nevala on edelleen toinen kurssin vetäjistä.
Yrjö (vas.) ja Konsta Poikela osallistuivat lintukurssille vuonna 2018. Esko Nevala on edelleen toinen kurssin vetäjistä.
Kuva: Jouni Porsanger

Lapin lintutieteellinen yhdistys (LLY) järjestää jälleen suositun lintuharrastuskurssinsa Rovaniemellä. Aiemmin kurssi on pidetty vuosina 2018 ja 2020. Kummallekin kurssille osallistui yli sata harrastajaa.

Kevään 2020 kurssi keskeytyi puolivälissä koronapandemian kiihtyessä ja rajoittaessa kokoontumisia. Nyt kurssi voidaan viedä läpi koronaturvallisesti, yhdistys lupaa.

– Kurssin toteutus pohjautuu sekä tapaamisiin luentosalissa tai maastossa että striimaukseen. Striimit ovat nähtävissä myös tallenteina, joten kurssin seuraaminen ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan, kertovat Ismo Kreivi ja Esko Nevala, jotka vastaavat kurssin sisällöstä.

Kurssi sopii niin aloittaville harrastajille kuin aiemminkin mukana olleille. Kurssilla käydään läpi noin sata pohjoista lintulajia. Lajit ovat niin paikkalintuja kuin muuttolintujakin.

– Keskitymme yleisimpiin lajeihin, joskin jokunen mielenkiintoinen tulokaskin mahtuu joukkoon. Kurssin aikana monet alueen lintupaikatkin tulevat tutuiksi yhteisten retkin kautta, kurssin vetäjät kertovat.

Kurssi sisältää kymmenen luentomuotoista tapahtumaa, joista ensimmäinen on 11. tammikuuta. Luento-osuudet järjestetään Lapin ammattikorkeakoulun Borealis-salissa Rantavitikalla. Väljä sali takaa mahdollisuuden järjestää kokoontumisiakin kunkin ajankohdan koronarajoitukset ja paikalliset viranomaisohjeet huomioiden.

Lintuharrastuskurssi 11.1.–17.5.2022 Rovaniemellä. Hinta 20/30 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Lisätietoja verkkosivustolta lly.fi.