Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Tilaajille

Suomi ja Ruotsi sopivat täy­den­nyk­siä Tor­nion­joen ka­las­tus­mää­räyk­siin: punt­ti­ka­las­tus kiel­le­tään tie­tyl­lä alueel­la, lip­poa­mi­seen puo­len­tois­ta vuo­ro­kau­den tauko, ry­sä­ka­las­tuk­sen alkua myö­hen­net­tiin

Tornionjoen kalakantojen vahvistamiseen tähtääviä kalastusmääräyksiä on täydennetty tulevalle kaudelle. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen  sopivat kesäkuun alussa voimaan tulevista määräyksistä.

Siikakannan vahvistamiseksi sovittiin rajoituksista siian lippopyyntiin ja kulkuverkkokalastukseen.  Lippopyynti on merkittävin pyyntimuoto joessa ja kohdistuu toistuvasti koskissa pysyviin siikoihin.