Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Suomi ja Norja esit­tä­vät lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle – Esitys lähtee seu­raa­vak­si lau­sun­to­kier­rok­sel­le, hal­li­tuk­sen pää­tös­tä odo­te­taan vapulle

Suomi ja Norja esittävät yhdessä lohen kalastuskieltoa Tenojoelle tulevaksi kesäksi.
Suomi ja Norja esittävät yhdessä lohen kalastuskieltoa Tenojoelle tulevaksi kesäksi.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Suomi ja Norja esittävät, että lohen kalastus Tenojoella kielletään ensi kesänä kokonaan. Syynä ovat joen heikentyneet lohikannat.

Suomi ja Norja ovat neuvotelleet asiasta. Väliaikaista kieltoa tarvitaan, koska rajoitettukin lohen kalastus verottaisi kantoja liikaa ja hidastaisi niiden elpymistä merkittävästi.