uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suo­mes­sa nuorten odo­te­taan it­se­näis­ty­vän var­hain, mutta kukaan ei it­se­näis­ty kes­tä­väs­ti yksin

Suomessa nuorten odotetaan itsenäistyvän varhain. Nuorten aikuisten yksin pärjäämisen paine on erityisen kova, ja samaan aikaan yksinäisyyden kokemukset syvenevät. Myös sosiaaliset suhteet ovat itsenäistymisvaiheessa suuressa murroksessa. Korona-aika huolineen ja rajoituksineen on korostanut yksin pärjäämisen paineita ja yksinäisyyden kokemuksia.

Eriarvoisuus näkyy nuorten sosiaalisissa suhteissa. Kaikkia yhteisölliset suhteet eivät kannattele samalla tavoin, eikä kaikilla ole turvalliseksi koettua ihmistä elämässään. Voimavarat sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen saattavat olla rajalliset. Nuorten mahdollisuus osallistua yhteisölliseen toimintaan eriytyy huolestuttavalla tavalla - katsottiinpa harrastamista tai vaikuttamista kunnassa.