Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomen on pi­det­tä­vä puo­len­sa EU:n han­ke­vyö­ry­tyk­ses­sä, joka uhkaa siirtää met­sä­val­taa meiltä unio­nil­le

EU-parlamentin hyväksymä bioversiteettistrategia on uusin uhka metsätaloudelle. Suomen on pidettävä puolensa hankevyörytyksessä.

EU vyöryttää nyt jatkuvalla syötöllä metsiin ja niiden hyödyntämiseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita, jotka koskevat erityisesti Suomea. Tuorein tulee EU-parlamentista, joka hyväksyi äsken kannanoton niin kutsutun bioversiteettistrategian puolesta. Sen tavoitteena on, että 30 prosenttia EU:n maa- ja meripinta-alasta on luonnontilaista ja 10 prosenttia tiukasti suojeltua 2030 mennessä.

Tavoite on kova ja vaatii sitä, että suuri määrä jo metsätalous- ja muussa käytössä olleista maa-alueista pitäisi ennallistaa luonnontilaisiksi ja kaikki jäljellä oleva, vielä suojelematon metsä suojella. Taustalla on globaali lajikato, mikä on saatava pysäytetyksi.