Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa 76 pro­sent­tia väes­tös­tä on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen, Suo­mes­sa 752 uutta tar­tun­taa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

Presidentti Sauli Niinistö ihmettelee Suomessa vallitsevaa, velkaantumisen kasvuun liittyvää hiljaisuutta ja sanoo haluavansa kuulla mielipiteitä siitä, voidaanko rahaa luoda tyhjästä loputtomiin. Hän pitää ongelmallisena, "jos leviää ajattelu, että rahaa on ja velkaa ei tarvitse maksaa takaisin" (LK 17.6.).

Niinistön aiheellisen huolen takana on paitsi koronakriisin mukanaan tuoma Suomen julkisen velan jättikasvu myös jo pitkään jatkunut julkisen talouden alijäämä. Valtiovelka on kasvanut yli kymmenen vuoden ajan käytännössä joka vuosi ja olisi jatkanut kasvua myös lähivuosina ilman pandemiaakin, jonka myötä velkakuorma kasvaa kerralla vähintään 20 miljardilla eurolla. Kokoluokasta kertoo jotakin se, että valtion vuosibudjetti on yleensä reilut 50 miljardia euroa.