Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten int­res­sit ensin

Lapin liiton hallitus päätti 1.3. taas jättää huomioimatta Saamelaiskäräjien, kuntien, paliskuntien ja yksityishenkilöiden lausunnot ja näyttää vihreää valoa Jäämeren radalle. Historiallisesti ei tullut yllätyksenä, että päätöksellään liitto toistaa huolestuttavaa kaavaa, jossa suomalaisten intressit menevät saamelaisten oikeuksien yläpuolelle.

Lapin liitolla on huomattava vaikutusvalta kulttuuri-itsehallinnon alle kuuluvalla saamelaisten kotiseutualueella. Liitossa päätetään alueen kaavoituksesta, kehittämisestä ja edunvalvonnasta. Päätösvaltaa käyttävät kuntapäättäjät ympäri Lapin vaalipiirin. Päätöksiä saamelaisten kotiseutualueelle elintärkeistä asioista tekevät muut kuin pienempien kuntien paikalliset ja saamelaiset, sillä Saamelaiskäräjillä on liitossa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Näin päätöksissä ei pystytä täysimääräisesti huomioimaan saamelaisten ja alueen elinvoimaisuudelle ja kehittämiselle oleellisia tarpeita.

Lapin liittoa velvoittaa saamelaiskäräjälaissa määritelty neuvotteluvelvoite. Yleinen ymmärrys neuvottelemisesta on selkeä: pyritään löytämään kaikille osapuolille sopiva ja heidän oikeutensa turvaava ratkaisu. Liiton päätöksissä heille toimitetuilla lausunnoilla ja käydyillä neuvotteluilla ei nähdä tosiasiallista painoarvoa päätöksenteossa, vaan osa päätöksistä tehdään huomioimatta paikallisten ihmisten näkemyksiä ja huolia.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita