Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­jois­ta 40:llä ko­ro­na­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 39 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

Kasvomaskien käyttö on herättänyt Suomessa ajoittain voimakastakin keskustelua. Kuvassa kasvomaskiin pukeutuneita ihmisiä Bosnia-Hertsegovinassa.
Kasvomaskien käyttö on herättänyt Suomessa ajoittain voimakastakin keskustelua. Kuvassa kasvomaskiin pukeutuneita ihmisiä Bosnia-Hertsegovinassa.
Kuva: FEHIM DEMIR

Kasvosuojukset suojaavat käyttäjäänsä merkittävästi koronavirustartunnalta, toteaa tuore suomalaistutkimus.

Suomalaisen Eroon koronasta -työryhmän tekemän tutkimuksen mukaan suojamaskit alentavat käyttäjänsä sairastumisriskiä kolmanneksella.

Työryhmä käytti tutkimuksessaan samaa aineistoa, joiden perusteella Sosiaali- ja terveysministeriö teki toukokuussa selvityksen maskien käytöstä. Työryhmän tiedotteessa todetaan STM:n kirjallisuuskatsauksen koostuneen kiireellisyyden vuoksi satunnaiskokeisiin perustuvista tutkimuksista, joissa arvioitiin sitä, estävätkö maskit hengitystieinfektioita terveydenhuollon toimintaympäristöjen ulkopuolella.

Työryhmän mukaan kirjallisuuskatsaukseen valikoituja tutkimuksia ei yhdistetty laskennallisesti STM:n selvityksessä eli aineistolle ei suoritettu meta-analyysia. Työryhmä kertoo suorittaneensa meta-analyysin STM:n käyttämälle aineistolle yhdistämällä tutkimustulokset tilastollisesti.

Tutkimusta johtanut Hanna M. Ollila Helsingin yliopistosta kertoo, että aineistosta saadun tutkimustuloksen perusteella maskit suojaavat selvästi käyttäjäänsä.

Työryhmä kertoo, että meta-analyysissa tarkasteltujen alkuperäistutkimusten mukaan osa maskin käyttäjistä koki suojukset epämukaviksi tai hengitystä hankaloittaviksi. Työryhmän mukaan koehenkilöt tottuivat kuitenkin maskeihin käytettyään niitä pidemmän aikaa.

Tiedotteessa todetaan, että maskeista on eniten hyötyä, kun ne yhdistetään muihin suojatoimiin, kuten laaja-alaiseen testaamiseen, turvaväleihin ja käsihygieniaan.

Terveystaloustieteeseen erikoistunut tohtoritutkija Liisa M. Laine Pennsylvanian yliopistosta kertoo tiedotteessa, että tutkimuksessa käytettyä laskennallista yhdistämistä käyttämällä voidaan huomioida ja korjata alkuperäisessä aineistosta mahdollisesti löytyvät mittausvirheet.

Tutkimusryhmän mukaan osassa STM:n käyttämässä aineistossa oli ongelmia satunnaiskoeasetelmassa, sillä monet verrokit käyttivät maskia. Laineen mukaan nämä tutkimukset pois rajaamalla maskien voidaan tulosten perusteella todeta puolittavan käyttäjiensä sairastumisriskin.

Eroon koronasta -työryhmä kertoo verkkosivuillaan olevansa koronavirusepidemian tukahduttamiseen Suomesta tähtäävä vapaaehtoisverkosto, jonka jäseninä on lukuisia suomalaisia tieteentekijöitä, lääkäreitä ja asiantuntijoita.