Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Su­han­gon kai­vok­sen pur­ku­put­ki­han­ke kan­nat­taa sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti

Rovaniemen, Tervolan ja Ranuan rajalle suunniteltu Suhangon monimetallikaivos laskee jäte- ja kuivatusvetensä Kemijokeen. Tämä on ollut tiedossa siitä lähtien, kun Suhanko Arctic Platinium Oy sai hankkeelleen ympäristöluvan 16 vuotta sitten. Silti kaivosvedet ovat taas keskustelun keskiössä kuin uutena asiana.

Kiivas debatti käynnistyi, kun kaivosyhtiö kertoi aikeistaan ohjata kaivosvedet 41-kilometristä purkuputkea pitkin Kemijokeen Tervolan Suukosken kohdalta. Näin jätevesi ei kuormittaisi pieniä vesistöjä matkalla suurempaan veteen, missä laimentuminen on tehokkaampaa (LK 27.1.). Vaikka purkuputki on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, putki on herättänyt erityisesti jokivarressa ankaraa vastustusta.