So­te-va­lio­kun­ta sai val­miik­si mie­tin­tön­sä ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – pu­heen­joh­ta­ja Lohen mukaan mie­tin­tö on yk­si­mie­li­nen

Helsinki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä ravintoloiden koronarajoituksista. Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan mietintö tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on yksimielinen.

Tartuntatautilain nykyinen, väliaikainen muutos on voimassa vain lokakuun loppuun asti. Sote-valiokunnassa nyt korjatulla hallituksen esityksellä ravintoloiden rajoituksia on tarkoitus jatkaa marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on löytänyt tavan rajoittaa ravintoloiden toimintaa aiempaa täsmällisemmin. Ravintoloihin sovelletaan erilaisia rajoituksia sen perusteella, kuinka suuri riski niissä on ihmisten välisiin kontakteihin.

Yökerhojen ja pubien asiakasmäärä rajoitetaan enintään puoleen, kun taas ruokaravintoloiden asiakasmäärää rajoitettaisiin vain neljänneksellä. Tartuntatautilain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota alkoholijuomia.

Mietintö yksimielinen

Valiokunta sai valmiiksi mietintönsä ravintoloiden koronarajoituksista. Mietintö tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on yksimielinen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan piti muuttaa hallituksen esitystä perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.  Perustuslakivaliokunta linjasi muun muassa, että aukiolo-, anniskelu- ja asiakasmäärärajoitukset tulisi ulottaa vain niille alueille, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perustuslakivaliokunta halusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan myös etsivän keinoja, joilla rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin. Lohi sanoi perjantaina STT:lle, että vaaditut korjaukset eivät ole ihan yksinkertaisia.

– Erityisen haastavaa on se, miten me jaottelemme eri ravintolatyypit. Jaottelu ei johda ihan aukottomaan tilanteeseen.

Päivitetty 20.10. kello 13.40 kauttaaltaan.