Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

So­te-jär­jes­töt uu­dis­tus­ten pyör­teis­sä

Näkökulma

Sote- ja maakuntauudistukset vaikuttavat kuntien lisäksi järjestökentän asemaan ja paikantumiseen hyvinvointityönrakenteissa. Järjestöille rakennetaan merkittävämpää ja vahvempaa roolia kuntien palveluita täydentävinä toimijoina.

Järjestöt ovat tärkeä voimavara kunnissa monipuolisen toiminnan järjestäjinä ja kuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen luojina. Koronan myötä järjestökentällä on tapahtunut aktivoitumista vapaaehtoistoiminnoissa. Järjestöistä on tullut näkyvämpiä kansalaisyhteiskunnan toimijoita, järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö on tiivistynyt.