kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set voivat nyt hakea nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen – lii­kun­ta­hal­lil­la käyn­nis­sä olevat mas­sa­ro­ko­tuk­set al­ka­neet hyvin

Sodankylässä jaetaan tästä päivästä 13. tammikuuta alkaen myös neljänsiä koronarokoteannoksia yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille, tiedottaa Sodankylän kunta.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on 3–4 kuukautta. Neljänteen rokoteannokseen oikeutetut henkilöt voivat varata ajan rokotukseen terveyskeskus Sopukkaan tai hakea rokotteen Sodankylän liikuntahallilta, jossa on käynnissä massarokotukset.