Tilaajille

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

Sodankylän kunnan talouden tasapainottamisesityksen valmistelun yhteydessä on tarkasteltu tarvetta ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon.

Sodankylän kunnan oppilasmääräennuste ja kunnan taloudellinen tilanne ovat edellyttäneet kouluverkon tarkastelua.