Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

Sodankylän kunnan talouden tasapainottamisesityksen valmistelun yhteydessä on tarkasteltu tarvetta ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon.

Sodankylän kunnan oppilasmääräennuste ja kunnan taloudellinen tilanne ovat edellyttäneet kouluverkon tarkastelua.