kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

Nuoret saavat hankittua alkoholia ja nikotiinituotteita helposti, selviää Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n selvityksestä.

Selvityksessä haastateltiin 11 nuorta. Lisäksi 265 yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta vastasi kyselyyn. Vastanneet nuoret olivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Tampereen ja Vaasan alueilta.