Lakko alkaa: : Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Finlandia-palkinto: Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus – tämän vuoden Fin­lan­dia-voit­ta­jan valitsi piispa Mari Lep­pä­nen

SK: Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö vaatii Kul­mu­nil­ta ja Te­ki­ril­tä pi­kai­set sel­vi­tyk­set kon­sul­toin­nis­ta

Valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina eronnut Katri Kulmuni (kesk.) joutuu tekemään selvityksen viestintäkoulutuksestaan.
Valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina eronnut Katri Kulmuni (kesk.) joutuu tekemään selvityksen viestintäkoulutuksestaan.

Suomen Kuvalehden mukaan työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vaatii valtiovarainministerin paikalta eronneelta Katri Kulmunilta (kesk.) ja viestintäyhtiö Tekiriltä selvitykset tiistaihin mennessä yhtiön konsultoinnin ajankohdista ja sisällöstä.

TEM ja valtiovarainministeriö eivät alkuun katsoneet, että Tekiriltä tehtyihin hankintoihin olisi liittynyt oikeudellisia tai hallinnollisia epäselvyyksiä.

Lehden haastatteleman TEM:n henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela sanoo lehdelle, että tilanne muuttui Kulmunin perjantaisen tiedotustilaisuuden myötä. Siinä Kulmuni kertoi eronsa lisäksi myös puoluekokouspuheen harjoittelusta.

Nummelan mukaan ministeriö aikoo periä takaisin kaiken, mikä ei ole liittynyt ministerin tehtäviin. Kulmuni ilmoitti ennen eroaan maksavansa itse 56 000 euron koulutukset. Myös valtiovarainministeriö aikoo pyytää selvitystä Kulmunilta ja Tekiriltä.

Lue lisää:

Apu­lais­pro­fes­so­ri teilaa Kul­mu­nin idean: mi­nis­te­ri­ryh­män johtoon jää­mi­nen lain­opil­li­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä – Rinteen asema SDP:n joh­dos­sa eri­lai­nen

Nä­kö­kul­ma: Van­ha­sen nimitys jättää ky­sy­myk­siä – ha­vit­te­lee­ko Kulmuni it­sel­leen jatkoa hal­li­tuk­ses­sa myö­hem­min?