Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Si­vii­leil­lä on ikävä Sotkun munk­ke­ja – So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti on pal­vel­lut jo kuu­kau­sia vain yhtä osastoa ker­ral­laan

Korona sulki siviiliväestön pääsyn Sodankylän sotilaskotiin. Sotilaskodinhoitaja kertoo, että pullan menekki vaihtelee suuresti saapumiserittäin

Sodankylän sotilaskoti on harvinaisuus sotilaskotien joukossa, sillä se sijaitsee armeijan porttien ulkopuolella. Niinpä myös siiviiliväestö on aina kuulunut sen asiakkaisiin.

Korona-ajan sotilaskoti on kuitenkin palvellut vain ensisijaista asiakaskuntaansa eli asepalvelusta suorittavia, kertausharjoituksessa olevia ja Jääkäriprikaatin henkilökuntaa. Nyt ovet ovat pysyneet siviileiltä suljettuna jo kuukausia. Pihan parkkipaikka on puolen päivän aikaan typötyhjä.