Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sodankylän sotilaskoti
Siviileillä on ikävä Sotkun munkkeja – Sodankylän sotilaskoti on palvellut jo kuukausia vain yhtä osastoa kerrallaan

Si­vii­leil­lä on ikävä Sotkun munk­ke­ja – So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti on pal­vel­lut jo kuu­kau­sia vain yhtä osastoa ker­ral­laan

25.11.2020 19:04
Tilaajille
Lapin Sulasol-kuorojen yhteiskonsertti muotoutuu terapeuttisella otteella

Lapin Su­la­sol-kuo­ro­jen yh­teis­kon­sert­ti muo­tou­tuu te­ra­peut­ti­sel­la ot­teel­la

06.02.2020 12:51
Tilaajille