Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Kuorokonsertti
Kuorolaulajat iloitsevat harrastustoiminnan jatkumisesta – yhdessä laulamisen iloa ja hiljaisen pandemia-ajan loppumista juhlistetaan lauantaina kuorojen yhteiskonsertissa

Kuo­ro­lau­la­jat iloit­se­vat har­ras­tus­toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta – yhdessä lau­la­mi­sen iloa ja hil­jai­sen pan­de­mia-ajan lop­pu­mis­ta juh­lis­te­taan lauan­tai­na kuo­ro­jen yh­teis­kon­ser­tis­sa

30.09.2021 17:16
Tilaajille
Lapin Sulasol-kuorojen yhteiskonsertti muotoutuu terapeuttisella otteella

Lapin Su­la­sol-kuo­ro­jen yh­teis­kon­sert­ti muo­tou­tuu te­ra­peut­ti­sel­la ot­teel­la

06.02.2020 12:51
Tilaajille
Laulu Joulusta on Kemijärvellä ja Sodankylässä soiva yhteiskonsertti, jonka tekijät ovat lappilaisia säveltäjästä lähtien

Laulu Jou­lus­ta on Ke­mi­jär­vel­lä ja So­dan­ky­läs­sä soiva yh­teis­kon­sert­ti, jonka tekijät ovat lap­pi­lai­sia sä­vel­tä­jäs­tä lähtien

12.12.2019 15:59
Tilaajille
Kuoroteosten kompassi näytti pohjoiseen

Kuo­ro­teos­ten kom­pas­si näytti poh­joi­seen

25.11.2019 21:29
Tilaajille
Kuorolaulamisen tervehdyttävät vaikutukset ovat tiedossa, mutta harrastajia voi karsia niinkin arkinen asia kuin vuorotyö – miespula haastaa  kuorot luoviin ratkaisuihin

Kuo­ro­lau­la­mi­sen ter­veh­dyt­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat tie­dos­sa, mutta har­ras­ta­jia voi karsia niinkin arkinen asia kuin vuo­ro­työ – mies­pu­la haastaa kuorot luoviin rat­kai­sui­hin

24.10.2019 18:51
Tilaajille