Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Sierilä vastoin hal­li­tus­oh­jel­maa

Kemijoki Oy aloittelee Kemijoen viimeisten koskiosuuksien valjastamista. Sierilän voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (yva) on yli 20 vuoden takaa. Yhtiön selvityksissä on lukuisia puutteita. Alueella elää useita EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemia erittäin uhanalaisia lajeja, joita ei ole huomioitu lupaprosesseissa.

Suomea velvoittaa EU:n vesipuitedirektiivi, joka edellyttää valtioilta vesistöjen tilan parantamista ja ekosysteemien ennallistamista. Se ohjaa valtioita rakennetuissa vesistöissä vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseen ja ylläpitämiseen. Vireillä on Lapin kalatalousviranomaisen kalatalousvelvoitemuutoshakemus, jossa edellytetään toimivan vaellusyhteyden avaamista mereltä kutualueille ja luontaisten vaelluskalakantojen palauttamista istutusvelvoitteen rinnalla.