Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le hiip­pa­kun­nan kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa Ou­lus­sa, al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

Oulun hiippakunnan tällä viikolla järjestämässä koulutustilaisuudessa on todettu korona-altistuminen. Koulutustilaisuus järjestettiin Tuiran seurakunnan kokoustiloissa Oulussa 30.9.–2.10.

Suljettuun koulutustilaisuuteen osallistui yhteensä 18 työntekijää. Oulun hiippakunnan mukaan paikalla oli väkeä yhteensä 15 eri seurakunnasta.

Kaikki tilaisuudessa altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu 14 vuorokauden mittaiseen karanteeniin.

Hiippakunnan mukaan seurakunnat järjestävät sijaiset karanteeniin joutuneille työntekijöille. Karanteenissa olevien perheenjäsenet voivat kuitenkin jatkaa elämäänsä normaalisti.

Oulun hiippakunta kertoo tiedotteessaan, että kurssin käyttämät kokoustilat on siivottu ohjeiden mukaan ja niiden käyttö jatkuu normaalisti.

Oulun hiippakuntaan kuuluu yhteensä 62 seurakuntaa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla.