Lakko alkaa:: Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Sel­vi­tys: Si­sä­il­ma­on­gel­mia esiin­tyy eniten pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa, syynä useim­min kiin­teis­tö­jen ikä ja in­ves­toin­tien puute – Il­man­vaih­to yleisin ongelma

Suomessa sisäilmaongelmat johtuvat useimmiten ilmanvaihdon puutteista ja toiseksi useimmin biologisista syistä eli kosteus- ja homevaurioista.

Noin 18 prosentissa suomalaisten peruskoulu- ja lukiorakennuksien kokonaispinta-aloista löytyy sisäilmaongelmia. Arkistokuva.
Noin 18 prosentissa suomalaisten peruskoulu- ja lukiorakennuksien kokonaispinta-aloista löytyy sisäilmaongelmia. Arkistokuva.
Kuva: Jukka Leinonen

Kuntien sisäilmaongelmat ovat useimmiten vaivana peruskouluissa ja lukioissa, selviää valtioneuvoston tilaamasta selvityksestä.

Kyselynä suomalaisille kunnille tehdyn selvityksen perusteella sisäilmaongelmia esiintyy noin 18 prosentissa peruskoulu- ja lukiorakennusten kokonaisneliömäärästä.

Seuraavaksi yleisimpiä sisäilmaongelmat ovat kuntien toimistorakennuksissa, jossa noin 14 prosentissa kokonaisneliömääristä on ongelmia.

Sosiaali- ja terveystoimen tiloissa vastaava lukema oli 13 prosenttia ja päiväkodeissa noin 11 prosenttia.

Tilanne Ruotsissa, johon Suomen sisäilmaongelmia verrattiin osana selvitystä, on hyvin samantyyppinen kuin Suomessa.

Sisäilmaongelmia esiintyy Ruotsissa suunnilleen saman verran, ja ne olivat Suomen tapaan yleisimpiä peruskoulu- ja lukiorakennuksissa.

Selvityksen laativat valtioneuvostolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto.

Kyselyyn vastasi 125 kuntaa Manner-Suomessa eli vastausprosentti oli 42.

Ilmanvaihdon ongelmat yleisin ongelmien aiheuttaja

Tärkeimmäksi syyksi sisäilmaongelmille arvioitiin kiinteistökannan ikärakenne ja riittämättömät investoinnit sekä Suomessa että Ruotsissa.

Suomessa todettuja sisäilmaongelmia aiheuttaa kyselyn mukaan useimmiten ilmanvaihdon tekniset puutteet.

Seuraavaksi yleisimmäksi kyselyssä nousivat biologiset syyt eli kosteus- ja homevauriot.

Myös lämpötilaan, ilman kuivuuteen tai kosteuteen sekä vetoisuuteen liittyvät ongelmat olivat melko yleisiä.

Sisäilma-asioiden hoito toimii kyselyn mukaan parhaiten kunnissa, joissa on luotu selkeät toimintamallit sisäilma-asioille ja ne on huomioitu kunnan strategiassa.

Kyselyn perusteella noin 70 prosenttia kunnista on laatinut kirjallisen ohjeen, jossa on kuvattu sisäilmaongelmien käsittelyprosessi sekä määritelty toimijoiden roolit ja vastuut.

Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista kunnista oli nostanut sisäilma-asiat kunnan strategiaan. Näillä kunnilla sisäilmaongelmien käsittelyprosessit olivat myös toimivampia ja sisäilmatilanteiden hallinta parempaa.

Tutkimusten mukaan oireilu työpaikalla on kolme kertaa yleisempää kuin kotona. Valtaosalla oireet ovat vaikeusasteeltaan joko lieviä tai kohtalaisia.