Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Sel­vi­tys pal­jas­taa: Ro­va­nie­mel­lä on run­saas­ti tuu­li­voi­mal­le so­vel­tu­via paik­ko­ja

Laajassa kaupungissa on tähän asti torjuttu kaikki tuulivoimahankkeet. Potentiaalisimmat alueet ovat kaupungin pohjoisosissa.

Rovaniemen kaupungin alueella on runsaasti tuulivoimalle hyvin soveltuvia alueita. Asia paljastuu kaupungin teettämästä selvityksestä, jonka ovat tehneet ympäristöministeriön myöntämän tuen turvin Sweco Infra ja Rail Oy.

Potentiaaliset tuulivoima-alueet on selvityksessä jaettu kahteen luokkaan, joissa ykköspotentiaalin kohteita on kuusi ja kakkosluokan kohteita 25. Potentiaalisimmat alueet sijoittuvat kaupungin pohjois- ja luoteisosiin.