Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Sel­vi­tim­me, ketkä omis­ta­vat eniten metsiä Lapissa – 15 suu­rim­man yk­si­tyi­sen met­sän­omis­ta­jan jou­kos­sa on vain neljä Lapissa asuvaa

Yksityisomistuksessa on Lapissa vajaat 2,5 miljoonaa metsähehtaaria.

Sallalaisen Jouni Väisäsen metsäomistus on karttunut vähitellen. Hänen pohjoisimmat metsätilat ovat Inarissa ja eteläisimmät Kuusamossa.
Sallalaisen Jouni Väisäsen metsäomistus on karttunut vähitellen. Hänen pohjoisimmat metsätilat ovat Inarissa ja eteläisimmät Kuusamossa.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Iso osa Lapin suurista yksityisistä metsätiloista kuuluu jollekin muulle kuin lappilaiselle. Tiedot käyvät ilmi Lapin Kansan Metsäkeskukselta tilaamista tilastoista.

Eniten suomalaista ja lappilaista metsää omistaa Lontoossa asuva juristi Anna Maria Huilaja. Hänen tiluksiinsa kuuluu yli 9 000 hehtaaria metsämaata lähinnä Lapissa.