Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Se­koit­ti­ko ai­kai­nen talvi porojen päät? – poroja näkee nyt paljon ou­dois­sa­kin pai­kois­sa: "Talvi näyt­tää, hae­taan­ko omia lopulta Ter­vo­las­ta asti"

Edellisen kerran porot vaelsivat poikkeuksellisen laajasti 1990- ja 2000-lukujen alkuvuosina. Syytä porojen käytökselle ei aivan tarkkaan tiedetä.

Poikajärven paliskunnan poroisäntä Veikko Heiskari ja hänen poikansa Sammeli Heiskari nappaavat poroja kiinni aidasta Rovaniemen Vennivaarassa ja siirtävät autoon. Heiskarit ovat hakemassa noin pariakymmentä poroa pois naapurista, Palojärven paliskunnasta, jonne eläimet ovat talven tultua vaeltaneet.

Keski-Lapin porot ovat aloittaneet liikkumisen kohti etelää, mutta tarkkaa syytä niiden käytökselle ei tiedetä. Liikehdinnän seurauksena poroja on paljon esimerkiksi teiden varsilla ja taajamissa.