Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

SDP Ro­va­nie­mi teki esi­tyk­sen­sä luot­ta­mus­teh­tä­viin va­lit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­juu­den ja­kai­si­vat Eemeli Kajula ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi

Rovaniemen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö piti ylimääräisen kokouksen tiistaina 3.8. ja teki esityksensä luottamustehtäviin valittavista henkilöistä.

Vuosille 2021–2023 SDP Rovaniemi esittää kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Eemeli Kajulaa, kaupunginhallituksen jäseneksi Terhi Heikkilää ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi Mikkel Näkkäläjärveä.