Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Sa­vu­kos­ken mui­nais­hau­dan löysi ja avasi so­ta­vai­na­jaa etsinyt ryhmä – epä­sel­vää on, mitä löy­tö­pai­kal­la lopulta ta­pah­tui

Etsijöiden tulisi ottaa selvää, onko kaivuualueen lähellä muinaismuistoja.

Savukosken kohua aiheuttaneet muinaismuistot löytyivät sotavainajan etsinnän yhteydessä. Löydön tekijät kuuluvat Sallan sotavainajien etsintäryhmään.

Ryhmän tietojen mukaan alueella on sotavainaja, etsintäryhmää vetävä Pekka Moilanen kertoo.