PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Sa­vu­kos­kel­la et­si­tään sääs­tö­jä ja ta­sa­pai­noa met­säs­tyk­seen

Savukosken kunnanvaltuusto evästi torstaina kunnanhallitusta metsästystä koskevan lausunnon laatimiseen ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman.

Verotulokehitys on ollut ennakoitua parempi, mutta esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa on jouduttu käyttämään paljon sijaisia.