Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Satama Open Air -fes­ti­vaa­li­alueen kokoa on kas­va­tet­tu - esiin­ty­mis­la­vat tänä vuonna Hah­ti­saa­ren­ka­dun As­fal­til­la

Iso osa festivaalin työntekijöistä tulee muualta kuin Meri-Lapista.

Yrittäjä Markku Köngäs, festivaalisihteeri Riikka Kettunen ja festivaalialueen infravastaava Ari Alalääkkölä Eventworksilta mittailevat Hahtisaaren puistoa. Loppuunmyydyn Satama Open Air -alueen rakentaminen vaatii nimittäin tarkkaa suunnittelutyötä, sillä tilaa ei kemiläispuistossa ole hukattavaksi asti.

– Meille on tulossa arviolta tuhat festivaalikävijää enemmän kuin aikaisemmin, joten aluetta pitää jonkin verran kasvattaa, kertoo Köngäs.