Tilaajille

Sallan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­lau­ta­kun­ta kumosi oman pää­tök­sen­sä vä­hen­tää akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­ton paik­ko­ja – lau­ta­kun­ta äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen puo­les­ta

Sallan kunnan sosiaali- ja terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston paikkamääriä ei vähennetä, eikä osaston hoitajamitoitus muutu. Näin päätti hyvinvointipalvelulautakunta kokouksessaan 24. lokakuuta, kun lautakunnan aiemmasta päätöksestä (25.9.2019) tehtiin oikaisuvaatimus.

Hyvinvointilautakunnan jäsen Raili Salla esitti kokouksessa, että lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa lautakunnan syyskuisen päätöksen. Sallan esitystä kannattivat lautakunnan puheenjohtaja Kari Davidsainen ja Jorma Kellokummun varajäsenenä kokoukseen osallistunut Veijo Kivelä.