Sa­lai­set pää­tök­set voi saada säh­köi­ses­ti­kin, kun Ro­va­nie­mi ottaa käyt­töön Suo­mi.fi-pal­ve­lun

Suomi.fi-mobiilisovelluksen kautta voi hoitaa useiden eri viranomaisten kanssa viestimisen.
Suomi.fi-mobiilisovelluksen kautta voi hoitaa useiden eri viranomaisten kanssa viestimisen.
Kuva: Anu Sandvik

Rovaniemen kaupunki on ottanut käyttöönsä salassa pidettävien päätösten tiedoksiannoissa Suomi.fi-viestit palvelun. Järjestelmän kautta voidaan vastata myös kaupunkilaisten tietopyyntöihin, jotka tehdään pääsääntöisesti kaupungin kirjaamon kautta.

Jatkossa voit saada sähköisesti tiedon esimerkiksi toimielinten salassa pidettävistä päätöksistä ja niihin liittyvissä tietopyynnöissä sekä oppilaisiin liittyvistä päätöksistä.

Suomi.fi -viestien käyttöönoton alkuvaiheessa kuntalaiset eivät voi itse laittaa asioita vireille palvelun kautta.

Palvelua voi alkaa käyttää tunnistautumalla suomi.fi-palvelussa ja määrittelemällä sinne sähköpostiosoitteen.

Rovaniemen kaupungin lisäksi Suomi.fi-viestejä käyttävät muun muassa verohallinto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja TE-toimisto. Mikäli henkilöllä ei ole käytössä sähköistä tiedonantoa, toimitetaan tiedot salassa pidettävistä päätöksistä paperisena.

Rovaniemellä palvelu otetaan käyttöön asteittain. Käyttö aloitetaan salassa pidettävien päätösasioiden tiedoksiannosta, mutta palvelun käyttöä on tarkoitus laajentaa myös muiden päätösten tiedoksiantoon sekä muihin kaupungin palveluihin.

Tällä hetkellä sähköisen tiedoksiannon ulkopuolelle Rovaniemellä jäävät esimerkiksi sosiaalipalveluiden tekemät päätökset, koska ne tehdään eri tietojärjestelmässä.

Suomi.fi -viestien käyttöönotto perustuu lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Palvelun käyttö tehostaa myös hallinnon prosesseja ja parantaa tiedonkulkua sekä edistää tietoturvan toteutumista päätösten tiedoksiannossa.

Ohjeet: www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-viesteista/ota-viestit-kayttoon