Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät vaatii rat­kai­su­ja poik­keuk­sel­li­sen talven po­ron­hoi­dol­le ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin – "On koh­tuu­ton­ta, että pää­tös­tä jou­du­taan odot­ta­maan seu­raa­vaan tal­veen"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että valtion olisi tehtävä päätöksiä vahinkojen korvaamisesta pian.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että valtion olisi tehtävä päätöksiä vahinkojen korvaamisesta pian.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Saamelaiskäräjät vaatii Suomen valtiolta nopeita ratkaisuja poikkeuksellisen talven poronhoidolle aiheuttamiin vahinkoihin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan sää-, lumi- ja luonnonolosuhteet olivat poronhoidolle talvella 2019–2020 erityisen vaikeat. Paliskunnille tehdyn kyselyn mykaan poronhoidon kustannukset nousivat 80–90 prosenttia tavanomaista korkeammiksi.