Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Poik­keus­vuo­den po­ron­hoi­dol­le ai­heut­ta­mat va­hin­got tulee korvata

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson mukaan porovahinkolakia on nyt syytä soveltaa.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson mukaan porovahinkolakia on nyt syytä soveltaa.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Saamelaiskäräjät vetoaa valtioneuvoston jäseniin, jotta poikkeusvuoden poronhoidolle aiheuttamat vahingot korvataan riittävän suurella määrärahalla.

Saamelaiskäräjien tiedotteessa todetaan, että määräraha tulee kohdentaa niille alueille ja poronhoitajille, jotka ovat erityisesti kärsineet vahinkoja vuosien 2019-2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee asiaa yleisistunnossaan torstaina 27. toukokuuta.