Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi kuusi 500 euron sti­pen­diä opis­ke­li­joil­le

Saamelaiskäräjät on jakanut kuusi stipendiä korkeakouluopiskelijoille. Tänä vuonna 500 euron stipendin saivat Sáárá Seipiharju, Janne Hirvasvuopio, Tytti Kyrö, Suvi-Tuuli Veijola, Mira Rauhala ja Máren-Elle Länsman.

Stipendit on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.