Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa Suomen valtion ir­ti­sa­no­van Tenon ka­las­tus­so­pi­muk­sen – sopimus loukkaa al­ku­pe­räis­kan­san oi­keuk­sia ja ai­heut­taa haittaa pe­rin­tei­sel­le ka­las­tuk­sel­le

Saamelaiskäräjät esittää Suomen valtiolle Teno-sopimuksen irtisanomista ja sopimuksen uudelleen neuvottelun käynnistämistä. Syynä on se, että voimassa oleva sopimus loukkaa Saamelaiskäräjien mukaan alkuperäiskansan oikeuksia merkittävällä tavalla ja aiheuttaa merkittävää haittaa saamelaisten perinteiselle kalastukselle.

Nykyinen sopimus rajoittaa Tenon alueen saamelaisten oikeutta harjoittaa perinteistä kalastustaan perinteisin pyyntitavoin Tenon vesistössä. Perinteisen lohenpyynnin rajoittamisen myötä sopimuksella on käräjien mukaan negatiivinen vaikutus myös saamen kielen ja saamelaisten perinteisen tiedon käyttöön sekä siirtymiseen seuraaville sukupolville.