työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Saa­daan­ko kun­ta-alan työ­rii­taan sopu? So­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan esi­tyk­seen odo­te­taan vas­tauk­sia kes­ki­viik­ko­na

Kunta-alalta odotetaan vastauksia sovittelulautakunnan tekemään sovintoesitykseen tänään keskiviikkona kello 12 mennessä.

Kolmevuotisessa sovintoesityksessä pienipalkkaisten työntekijöiden palkat nousevat muita enemmän.

Sovittelulautakunnan ehdotus nostaisi kunta-alan palkkoja viiden vuoden aikana keskimäärin 5,1 prosentilla, joka tulee yleisen linjan mukaisten palkankorotusten päälle.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat vaatineet työriidassa palkkaohjelmaa, jossa tavanomaisten sopimuskorotusten päälle palkkoihin tulisi vuosittain 3,6 prosentin korotus viiden vuoden ajan.

Toteutuessaan sovintoehdotuksen mukainen sopimus koskisi noin 425 000 virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää.

– Olen kehottanut pääsopijajärjestöjä hyväksymään sovintoehdotuksen ja odotan järjestöjen antavan vastauksensa lautakunnalle keskiviikkona 11.5.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.