sää: Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ruo­ka­oma­va­rai­suus myös tur­val­li­suus­ky­sy­mys

Viljelijöiden saama osuus kotimaisen ruuan hinnasta on elintarvikeketjun pienin, vaikka työmäärä on suurin. Alan yrittäjien tulot ovat olleet laskussa jo vuosikymmenet. Lisäksi tuotantokustannukset alalla ovat olleet rajussa nousussa ja se on kriisiyttänyt maatalouden kannattavuutta edelleen.

Kotimainen ruuantuotanto on tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden näkökulmasta myös huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ei ole tehty. Noin 2 000 maatilaa – 15 prosenttia – on maksuvalmiuskriisissä, kun tulojen ja menojen epäsuhta on kärjistynyt. Muillakaan ei ole helppoa. Jos tilat joutuvat lopettamaan, se tarkoittaa tuontiruuan lisääntymistä. Samalla joudumme tinkimään omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta.