Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Ro­va­nie­mi pohtii uusia keinoja kau­pun­gin tar­vit­se­mien tilojen ra­ken­ta­mi­seen – Kau­pun­ki vält­täi­si in­ves­toin­nin kus­tan­nuk­set, mutta si­tou­tui­si mak­sa­maan vuokraa kym­me­niä vuosia

Rovaniemellä selvitetään parhaillaan, voiko kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien tilojen rakentamisesta sopia esimerkiksi yksityisten yritysten kanssa.

Tässä niin sanotussa vuokramallissa yritys rakentaa tilat ja kaupunki sitoutuu maksamaan niistä vuokraa esimerkiksi 20 vuoden ajan.