Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Ro­va­nie­mi kerää ta­ri­noi­ta ras­kaus­ajas­ta ja syn­ny­tyk­ses­tä – Keräys on osa po­ti­las- ja asia­kas­tur­val­li­suus­päi­vää

Rovaniemen kaupunki kerää vanhempien tarinoita raskausajasta ja synnytyksen kokemuksista. Keräys liittyy WHO:n Maailman potilasturvallisuuspäivään, jonka teemana on tänä vuonna äidin ja vastasyntyneen turvallisuus.

Tarinoita hyödynnetään asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämisessä, potilas- ja asiakasturvallisuuspäivän viestinnässä ja aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa paikallisesti ja kansallisesti. Tarinoida voidaan hyödyntää esimerkiksi pro graduissa, opinnäytetöissä ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksissa ja viestinnässä.