Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tei­den hoito muut­tu­mas­sa – Tie­kun­tien pe­rus­ta­mi­nen kom­pas­te­lee kylissä

Kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot muuttuvat ensi toukokuussa.

Kaikkinensa muutos koskettaa Rovaniemellä noin 500 tietä tai tiekuntaa, jotka ovat tähän saakka saaneet kaupungin kunnossapidon tai avustuksen. Arkistokuva.
Kaikkinensa muutos koskettaa Rovaniemellä noin 500 tietä tai tiekuntaa, jotka ovat tähän saakka saaneet kaupungin kunnossapidon tai avustuksen. Arkistokuva.
Kuva: Anssi Jokiranta

Yksityistielain muutos teettää vielä paljon töitä yksityisteiden haltijoille, jotka hakevat kunnossapitoon avustusta kaupungilta.

Rovaniemellä on päätetty, että nykyinen käytäntö yksityisteiden kunnossapitoavustusten suhteen jatkuu 31.5.2020 saakka. Sen jälkeen avustettavalla tiellä pitää olla tietyt kriteerit käyttävä, toimiva tiekunta.

Yksityisteiden näkökulmasta tulossa on iso muutos, ja kaupunki onkin luvannut auttaa osakkaita uuteen aikaan astumisessa. Sitä varten on tehty esimerkiksi konsulttisopimus yksityisen tieisännöitsijän Jorma Pölläsen kanssa.

Pölläsen mukaan sopimus tarkoittaa, että yksityisteiden osakkaat voivat kysyä häneltä neuvoja ja ohjausta maksutta. Lisäksi kaupungin alueelliset palvelut järjestää koulutuksia niissä kylissä, jonne koulutusta pyydetään.

Pöllänen piti tällaisen koulutuksen muun muassa Hirvaalla, missä paikalla oli parikymmentä osallistuja.

– Esimerkiksi Hirvaan tilaisuuden perusteella tilanne ei ole selkeä, Pöllänen sanoo.

Avustuksista päättäminen on vielä kesken

Uusista avustuskriteereistä päättäminen on kesken, ja niiden on tarkoitus olla valmiit helmi–maaliskuussa. Kaupungissa asiasta päätettiin kertaalleen jo viime talvena, mutta lopulta kaupunginhallitus päätti ottaa asiassa aikalisän.

Tiedossa kuitenkin on, että uusi yksityistielaki tuo avustuksiin tiettyjä ehtoja, kuten juuri tiekunnat.

Rovaniemellä aiotaan päättää vielä myös siitä, miten kaupunki avustaa harkinnanvaraisesti, esimerkiksi sosiaalisin perustein niitä teitä, jotka eivät muuten kunnossapidon avustusehtoja täytä.

Kaikkinensa muutos koskettaa Rovaniemellä noin 500 tietä tai tiekuntaa, jotka ovat tähän saakka saaneet kaupungin kunnossapidon tai avustuksen.

– Osassa on tiekunta, joka on ollut toimimatta vuosikymmeniä, kun kaupunki tai sitä ennen maalaiskunta on huolehtinut asiat niin hyvin niiden puolesta, Pöllänen kertoo.

Osassa teistä kaupunki on osakkaana, ja niille kaupunki on hakenut tiekuntatoimitusta.

– Näihin on tullut myös päällekkäisyyksiä, kun toimitusta on haettu tietämättä, että kaupunki on sen jo tehnyt, Pöllänen sanoo.

Lue myös:

Ro­va­nie­mi kou­lut­taa kylillä yk­si­tyis­tei­den hoitoon tu­le­vis­ta muu­tok­sis­ta – Siir­ty­mä­ai­ka tou­ko­kuu­hun 2020

Hakemuksissa olennaisia puutteita

Jotkut tiet ovat hakeneet jo tulevaa silmällä pitäen avustusta, mutta hakemuksissa on ollut olennaisia puutteita. Tiekunnan tiedoista on voinut puuttua esimerkiksi tieto osakkaista tai yksikkö- ja maksuunpanoluetteloista. Myös pöytäkirjoja ja karttaotteita on puuttunut.

Pölläsen mukaan yksi yleinen kompastuskivi on ollut se, että tien pitää löytyä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä samoin kuin Väyläviraston Digiroad-palveluista.

– Nämä ovat uusia juttuja eikä niitä ole ennen vaadittu, Pöllänen kertoo.

Tieisännöitsijän mukaan tiekunnissa kannattaa olla hereillä ja perehtyä uuden lain vaatimukseen.

– Siellä on paljon sellaisia kohtia, että voidaan tehdä pieniä, mutta kalliita virheitä, joita sitten selvitellään oikeudessa, hän sanoo.

Lisätietoja: JOPCON tieisännöitsijä Jorma Pöllänen, p. 040 5060310, jorma.pollanen@gmail.com.