PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Ro­va­nie­men te­ras­seil­le pääsee 1. ke­sä­kuu­ta, myös kä­ve­ly­ka­dul­la sal­li­taan ta­pah­tu­mia kesällä

Rovaniemen poikkeusolojen johtoryhmä linjasi, että kaupungin terasseille myönnetään avaamisluvat 1. kesäkuuta alkaen.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan myös, että kävelykadulla voidaan järjestää aluehallintovirastojen päätöksen (19.5.) mukaisesti ja THL:n ohjeiden mukaisesti yleisötilaisuuksia. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä. Yleisötilaisuuksissa tai yleisissä kokoukuksissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta (14.5.).