Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seo avoimin ovin: Ke­vyi­tä, ke­raa­mi­sia ja sinisiä aja­tuk­sia

Rovaniemen taidemuseon kansainvälinen keramiikkanäyttely peruttiin jo keväällä koronan vuoksi, mutta Wihurin kokoelmasta koottiin ennätysajassa uusi näyttely tauon jälkeen avautuvaan museoon.

Kun valtiovalta päätti sallia museoiden avaamisen kesäkuun alusta, Rovaniemen taidemuseon henkilökunta palasi töihin, purki Korundin alakerran näyttelyt ja kokosi tilalle uuden Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta. Kesäkuuhun suunniteltu kansainvälinen keramiikkanäyttely peruttiin koronan vuoksi jo maaliskuussa.

Aikaa purkamiseen ja ripustamiseen kului kolmisen viikkoa, joten toiminta oli tehokasta.