Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ro­va­nie­men piti ko­keil­la mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa pe­rus­kou­luis­sa, mutta se ei kiin­nos­ta kou­lu­lai­sia

Rovaniemellä selvitetään, pitäisikö kaupungin tarjota koululaisille lounaan lisäksi myös maksuton aamupala.
Rovaniemellä selvitetään, pitäisikö kaupungin tarjota koululaisille lounaan lisäksi myös maksuton aamupala.
Kuva: Jussi Leinonen

Maksuttoman aamupalan kokeilu peruskouluissa ei ole edennyt Rovaniemellä. Syynä on oppilaiden vähäinen kiinnostus aamupalaa kohtaan.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut selvitti kiinnostusta viimeksi syys- ja lokakuun vaihteessa, jolloin se lähetti asiasta kyselyn kokeiluun valitulle oppilasjoukolle. Kyselyn sai 570 oppilasta huoltajineen.

Kyselyyn vastasi 63 oppilasta, ja heistä 43 oli kiinnostunut syömään maksuttoman aamupalan koulussa. Tämä on 7,5 prosenttia kokeiluun valitusta oppilasjoukosta.

– Tämä on kovin pieni määrä. Sivistyslautakunnan päätettäväksi jää, miten asiassa nyt edetään, opetuspäällikkö Jussi Kainulainen sanoo.

Pilottiin valittiin kolme erilaista koulua

Kaupunki lähti selvittämään maksuttoman aamupalan tarjoamista alkuvuodesta. Asia lähti liikkeelle vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoaloitteesta, jonka pohjalta sivistyslautakunta päätti maaliskuussa, että maksuttoman aamupalan järjestämistä kokeillaan pilottina muutamassa koulussa.

Maksuttomalla aamupalalla halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja jaksamista, sillä THL:n kouluterveyskyselyjen mukaan suuri osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ainakaan joka arkiaamu.

Pilottiin valittiin mukaan kolme erilaista koulua, jotta aamupalan vaikutuksia voitaisiin selvittää mahdollisimman laaja-alaisesti. Mukaan valittiin Meltauksen alakoulu, Korkalovaaran koulun 8.–9.-luokkalaiset sekä Ounasrinteen koulun 6.–8.-luokkalaiset.

Pilotti oli tarkoitus toteuttaa jo viime keväänä, jolloin oppilailta kysyttiin ensimmäisen kerran heidän kiinnostustaan aamupalan syömiseen. Vastausten määrä jäi silloinkin vähäiseksi, ja pilotti päätettiin siirtää syksyyn.

"Aamupalakokeiluun pitäisi saada mukaan pari sataa oppilasta, jotta sen vaikuttavuudesta saataisiin luotettavaa tietoa."

Vaikuttaisi myös koulukuljetuksiin

Sivistyslautakunta käsittelee aamupalakokeilua todennäköisesti marraskuun kokouksessaan. Jussi Kainulaisen mukaan vaihtoehtoja on periaatteessa kolme. Kokeilu voidaan toteuttaa valitulla oppilasjoukolla vähäisestä kiinnostuksesta huolimatta, kokeilun oppilasmäärää voidaan yrittää kasvattaa ottamalla mukaan lisää kouluja tai kokeilu jätetään kokonaan toteuttamatta.

– Ajattelen, että aamupalakokeiluun pitäisi saada mukaan pari sataa oppilasta, jotta sen vaikuttavuudesta saataisiin luotettavaa tietoa, Kainulainen sanoo.

Aamupalan tarjoaminen vaikuttaisi muun muassa koulukuljetusten aikatauluihin sekä ruokapalveluiden henkilöstön työaikoihin. Kustannuksia tulisi siis muustakin kuin aamupalatarvikkeista.

– Lähtötilanne on kustannusten suhteen haasteellinen. Jos laitamme rahaa aamupalaan, se on pois jostakin muualta, Kainulainen sanoo.

Välipala aamupalan sijaan?

Kainulaisen mielestä on kuitenkin selvittämisen arvoinen asia, voitaisiinko oppilaiden jaksamista tukea aamupalan sijaan iltapäivän välipalalla. Tämä ajatus tuli esiin keskusteluissa Rovaniemen kaupungin ruokapalveluiden kanssa.

– Ensimmäiset ryhmät syövät koululounaan jo kymmenen jälkeen aamulla, ja koulupäivä voi jatkua iltapäivään saakka. Iltapäivällä tarjottu välipala voisi tukea oppilaiden vireystilaa, Kainulainen sanoo.

Kysely

Aamupala

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan Rovaniemen perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista noin 73 % syö aamupalan joka arkiaamu.

Harvemmin kuin joka arkiaamu aamupalan syö 27 % oppilasryhmästä.

Oppilasryhmästä 2 % ei syö aamupalaa kertaakaan kouluviikon aikana.

Yläluokilla aamupalan syöminen vähenee: 8. ja 9. luokan oppilaista 38,6 % syö aamupalan harvemmin kuin joka arkiaamu.

Tytöt jättävät aamupalan syömättä useammin kuin pojat.

Kyselyn tulokset ovat vuodelta 2021.