uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton syksyn luen­noil­la poh­di­taan tur­val­li­suut­ta poh­joi­sen nä­kö­kul­mas­ta

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien pohjoisimmat joukko-osastot lentävät rajat ylittäviä Cross Border Training -lentokierroksia lähes viikoittain. Kuvassa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien hävittäjiä.
Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien pohjoisimmat joukko-osastot lentävät rajat ylittäviä Cross Border Training -lentokierroksia lähes viikoittain. Kuvassa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien hävittäjiä.
Kuva: Ilmavoimat

Miten pohjoismainen yhteistyö vahvistaa sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta Lapissa? Miten rajat ylittävä yhteistyö näkyy Lapin poliisin ja Lapin lennoston toiminnassa? Rovaniemen kaupunginkirjaston syksyn luennoilla aiheena on turvallisuus pohjoisen näkökulmasta.

Aiheen avaa rikoskomisario Reko Silvenius Lapin poliisilaitokselta. Hän puhuu lappilaisiakin koskettavista ajankohtaisista aiheista: muun muassa lisääntyvä jengiytyminen, yhteiskunnallinen rikollisuus, huumeet sekä näiden ilmiöiden leviäminen maasta toiseen huolestuttavat. Silvenius kertoo, miten rikollisuus ja sen eri ilmiöt näyttäytyvät Lapissa.

Hän pohtii myös, miten voimme ennaltaehkäistä ihmisten syrjäytymistä ja sen seurauksena syntyvää rikollisuutta. Lisäksi aiheena on Suomen ja Ruotsin välisestä poliisiyhteistyöstä tehty uusi sopimus: millä tavalla rajat ylittävä yhteistyö lisää alueen kansalaisten arjen turvallisuutta?

Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen käsittelee luennollaan turvallisuuden teemaa pohjoisen sotilaallisen puolustusyhteistyön näkökulmasta. Pohjoisessa Suomelle keskeisiä kumppanimaita ovat erityisesti Ruotsi ja Norja.

Puolustusselonteon linjausten mukaisesti kaikki puolustushaarat kehittävät ja ylläpitävät tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa. Lisäksi Norjan kanssa rakennetaan syvenevää yhteistyötä.

Luentotilaisuudet järjestävät Rovaniemen Pohjola-Norden ja Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osasto yhteistyössä. Luennot pidetään pääkirjaston Lapponica-salissa ja luentojen yhteydessä voidaan keskustella.

Tilaisuudet myös striimataan Rovaniemen kaupunginkirjaston Facebook-sivujen kautta.

Arjen turvallisuus hyvinvoinnin peruspilarina, Reko Silvenius luennoi ma 1.11. klo 18 pääkirjaston Lapponica-salissa. Vapaa pääsy.
Pohjoismainen puolustusyhteistyö pohjoisen näkökulmasta – perusteet, nykytila ja kehitysnäkymät, Tuukka Karjalainen luennoi ma 22.11. klo 18 pääkirjaston Lapponica-salissa. Vapaa pääsy.