Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Ro­va­nie­mel­lä Suo­sio­lan voi­ma­las­sa paloi lauan­tai­aa­mu­na tur­ve­kul­je­tin

Rovaniemellä Lampelankadulla syttyi tulipalo Suosiolan voimalan turvekuljettimessa. Palo alkoi aamulla yhdeksän maissa.

Pelastuslaitos on sammuttanut palon, joka rajoittui laitteiston pölynerottimeen. Kohteessa oli kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.

Aamuisen palon jälkeen laitteistoon oli jäänyt vielä kytöpesäkkeitä. Henkilökunta oli kuitenkin saanut palon hallintaan ja pelastuslaitos kävi varmistamassa tilanteen.