Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 30-vuo­tiaat – Oulussa pii­kil­le pää­se­vät jo viisi vuotta nuo­rem­mat

Rovaniemen kaupunki on laajentanut koronarokotettavien joukkoa. Nyt rokotusvuorossa ovat 30 vuotta täyttäneet, kaupunki tiedottaa.

Rokotusvuoroja voivat varata 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat henkilöt.