Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on piikki auki ur­hei­lu­seu­ro­jen las­kuil­le – uusia vuoroja voi saada, vaikka en­ti­siä­kään ei olisi mak­set­tu

Maksamattomat laskut olivat viedä joidenkin seurojen liikuntatuet. Kaupunki ratkaisi asian muuttamalla tukiehtoja.

Urheiluseurojen maksamattomat laskut saivat Rovaniemen kaupungin löyhentämään liikunta-avustusten ehtoja tänä syksynä.

Aiemmin liikunta-avustusohjeessa oli määräys, että avustuksia ja harjoitusvuoroja ei myönnetä hakijoille, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan kaupungille. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi maksamattomia laskuja liikuntapaikkojen vuokrista.