Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Mika Pa­ju­nie­mi toi­mit­taa ate­rioi­ta va­rak­kai­den tu­ris­tien yk­si­tyis­ko­nei­siin – "Loman jälkeen ha­lu­taan ko­tois­ta ruokaa"

Matkailu tuo elantoa yllättävilläkin tavoilla.

Tämän ovat saaneet kokea Mika Pajuniemi ja Satu Urasto, Cafe Rovaniemeä ja catering-palvelua pyörittävä yrittäjäpariskunta. Viime syksynä Rovaniemen lentokentän maatoimintoja hoitava Airpro lähestyi heitä ja kysyi, haluaisiko yrittäjäpariskunta tehdä ruokaa yksityiskoneella matkustaville.