Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

Pirttijärvi haluaa kehittää työssään moniammatillisuutta.

Kun Maija Pirttijärvi sai kuulla valinnastaan Vuoden farmaseutiksi, hän yllättyi ja ilahtui. Erityisesti häntä lämmittää se, että tunnustus tulee kollegoilta.
Kun Maija Pirttijärvi sai kuulla valinnastaan Vuoden farmaseutiksi, hän yllättyi ja ilahtui. Erityisesti häntä lämmittää se, että tunnustus tulee kollegoilta.
Kuva: Jussi Leinonen

Suomen Farmasialiitto on valinnut Vuoden Farmaseutiksi Maija Pirttijärven. Hän työskentelee Rovaniemen terveyskeskuksen lääkekeskuksessa vastaavana farmaseuttina.

Pirttijärven työtehtäviin kuuluu lääketoimitusten lisäksi muun muassa lääkehoidon arviointia, lääkehoitosuunnitelmien päivitystä ja henkilökunnan koulutusta. Lisäksi Pirttijärvi perusti oman lääkehoidon asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksensä neljä vuotta sitten.