Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

Pirttijärvi haluaa kehittää työssään moniammatillisuutta.

Suomen Farmasialiitto on valinnut Vuoden Farmaseutiksi Maija Pirttijärven. Hän työskentelee Rovaniemen terveyskeskuksen lääkekeskuksessa vastaavana farmaseuttina.

Pirttijärven työtehtäviin kuuluu lääketoimitusten lisäksi muun muassa lääkehoidon arviointia, lääkehoitosuunnitelmien päivitystä ja henkilökunnan koulutusta. Lisäksi Pirttijärvi perusti oman lääkehoidon asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksensä neljä vuotta sitten.