Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Riis­ta­kes­kus myönsi jo toisen luvan ko­ko­nai­sen su­si­lau­man am­pu­mi­seen – Edel­li­nen lupa on vielä jäissä

Kerralla koko laumaa koskevia poikkeuslupia ei ole tiettävästi annettu ennen kuin tänä syksynä. Nyt lupa tuli Tohmajärvelle, edellinen Haapajärvelle. Molemmista luvista on valitettu.

Ennen tätä syksyä ja talvea Suomessa ei ole tiettävästi myönnetty kerralla poikkeuslupia kokonaisen susilauman ampumiseen. Maanantaina Suomen Riistakeskus kuitenkin myönsi jo toisen laumaluvan. Nämä suden on kuvattu eläinpuistossa.
Ennen tätä syksyä ja talvea Suomessa ei ole tiettävästi myönnetty kerralla poikkeuslupia kokonaisen susilauman ampumiseen. Maanantaina Suomen Riistakeskus kuitenkin myönsi jo toisen laumaluvan. Nämä suden on kuvattu eläinpuistossa.
Kuva: Tomi Kosonen

Suomen Riistakeskus on myöntänyt jo toisen poikkeusluvan kokonaisen susilauman ampumiseen.

Maanantaina neljän suden laumaa koskeva lupa annettiin Kaakkois-Suomeen Tohmajärvelle, jossa sudet ovat lupapäätöksen mukaan tappaneet loppusyksyn ja alkutalven aikana kuusi koiraa.

Ennen tätä syksyä poikkeuslupia ei tiettävästi ole myönnetty kokonaisen lauman tappamiseen kerralla.

"Pelon ilmapiiri on tuntuva"

Tohmajärvellä on ollut voimassa lupa susien karkottamiseen. Poikkeusluvan hakijan mukaan karkottaminen on kuitenkin onnistunut vain kerran.

– Yleinen pelon ilmapiiri aiheen ympärillä on tuntuva, hakija toteaa.

Erityistä katkeruutta alueella aiheuttaa hänen mukaansa se, että koiran kanssa metsästämiseen ei ole mahdollisuuksia.

Riistakeskus perustelee myöntävää päätöstään pakottavilla syillä. Se katsoo, että kyseinen susilauma on "poikkeuksellisesti käyttäytyvä" ja että koirien käyttäminen hirvikannan tavoitteelliseen hoitoon on välttämätöntä.

– Koiravahinkojen suuri määrä alueella vuonna 2020 kahden kuukauden aikana viittaa siihen, että kyseiset sudet ovat oppineet käyttämään koiria ravintonaan ja koiran havaittuaan hakeutuvat konfliktitilanteisiin koirien kanssa, Riistakeskus toteaa.

Riistakeskus: Lupa edistää susien hyväksymistä

Riistakeskuksen mukaan tilanteen ratkaisuun ei ole muuta keinoa kuin susien tappaminen.

– Päätöksellä pyritään myös edistämään susien hyväksyntää alueella ja vähentämään susiin kohdistuvaa mahdollista salametsästystä.

Lupa on voimassa 22.12.2020-11.1.2021, ja se on toimeenpantavissa heti.

Lupaehtojen mukaan pyynti on mahdollista, jos sudet palaavat asutun rakennuksen tai tuotantorakennuksen piha-alueelle tai aiheuttavat kotieläinvahingon

Ammuttavaksi saa ottaa vain luvan tarkoittaman susilauman yksilöitä. Asia on varmistettava lumijälkien avulla.

Erittäin poikkeuksellinen poikkeuslupa

Aiemmin tänä syksynä luvan niin ikään neljä sutta käsittävän lauman ampumiseen Haapajärvelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin jäädytti luvan toimeenpanon, koska päätöksestä valitettiin.

Oikeus katsoi, että susien ampuminen tekisi valituksen turhaksi. Lisäksi oikeus painotti susien uhanalaisuutta Suomessa.

Haapajärven poikkeusluvasta valittivat Luonnonsuojeluliitto Tapiolan aluejärjestöt Pohjois-Savossa ja Kainuussa sekä Pohjanmaalla. Valitus on lähtenyt jo myös Tohmäjärven poikkeusluvasta, ja sen jätti alueella toimivaltainen Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia.

Kattojärjestön puheenjohtaja Leena Iivonen sanoo, että päätös on ristiriidassa EU:n luontodirektiivin, susikannan hoitosuunnitelman ja korkeimman hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun kanssa.

– Riistakeskuksen toiminta näyttäytyy tänä talvena erityisen holtittomana ja direktiivin asettamasta suojeluvelvoitteesta piittaamattomana, Iivonen sanoo Lännen Medialle.

Viime viikolla Riistakeskus sen sijaan hylkäsi Kuhmoon haetun poikkeusluvan, jolla tavoiteltiin viiden suden lauman ampumista.

Korjattu 21.12. kello 20.17 haastateltavan sukunimi.