Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle Ke­min­maas­sa ja sulki het­kek­si lii­ken­teen moot­to­ri­tien liit­ty­mäs­sä – tilanne ohi

Kemi–Tornio-moottoritiellä valtatiellä 29 Keminmaassa tapahtui noin kello 11.15 liikenneonnettomuus, jossa raskas ajoneuvo oli kaatunut tielle.

Tarkempi onnettomuuspaikka oli Kallinkankaan liittymä ja valtatieltä 4 valtatielle 29 Tornion suuntaan laskeva ramppi. Liikenteelle koitui haittaa Ruotsin rajalle suuntautuvassa liikenteessä.

Tie oli suljettu liikenteeltä vajaan puolen tunnin ajan. Tilanne on onnettomuuspaikalla ohi ja liikenne palaa normaaliksi.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 27.7.2020 kello 11.59.